Januari 2018

Februari 2018

19 en 20 februari 2018 | Kennis maken met Jung door Ludy Hoogeveen

Informatie

Aantal dagen: 2
Datum: maandag 19 en dinsdag 20 februari 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514AX Utrecht
Trainer: Ludy Hoogeveen
Kosten: € 390,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung is de grondlegger van de Jungiaanse psychologie. Jung zag als eerste in dat er in het onbewuste van de mens een schat aan informatie en vroege verdrongen ervaringen verscholen ligt. Dit zijn zowel negatieve eigenschappen en ervaringen, als positieve kwaliteiten en nog onontdekte talenten. Als wij ons bewustzijn ontwikkelen en vergroten door deze onbewuste kanten in onszelf toe te laten en bewust te worden, kunnen wij onszelf beter leren kennen.
 • Bewust en onbewust
 • Mannelijk en vrouwelijk
 • Klein (kind) en groot (volwassen)

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

Ludy maakt de redelijk complexe theorie van Jung toegankelijk door deze eerst te laten ervaren en het daarna theoretisch te kaderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder meer tekenen, visualisaties en dromen.

Materiaal

De deelnemers krijgen achtergrondinformatie.
Je wordt verzocht mee te brengen:
• Een foto van jezelf waarop je jonger bent dan 12 jaar
• Je favoriete sprookje/verhaaltje dat je van vroeger kunt herinneren of dat je veel hebt voorgelezen aan je (klein)kind
• Een droom die veel indruk op je maakte

Begeleiding

Ludy Hoogeveen (1955) heeft een praktijk voor therapeutische en creatieve procesbegeleiding. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring met het werken vanuit Jung en verzorgt sinds 2003 een eenjarige ervaringsgerichte opleiding. Ludy volgde de Jungiaanse opleiding bij Stichting Odrerir van Karen Hamaker. www.ludyk.info 

 

INSCHRIJVEN

Maart 2018

8 maart 2018 | De impact van verlieservaringen op de relatie tussen ouder en kind door Toekie van Apeldoorn en Pauline Allan

Informatie

Aantal dagen: 1
Datum: donderdag 8 maart 2018 
Locatie: Praktijk Druppel, Meer en Duin 309, 2163HE Lisse
Trainer: Toekie van Apeldoorn en Pauline Allan
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud

Iedereen maakt verlieservaringen mee. Of dit nu is verlies van jeugd omdat we als kind al jong oud moesten zijn of verlies op latere leeftijd door ziekte, scheiding, overlijden, etc. Verlies hoort onlosmakelijk bij leven. Niet genomen verliezen komen gemakkelijk tussen een volwassene en een kind in te staan. Herken jij, in contact met een kind, wat van jou is? Kun je onderscheid maken tussen mijn en dijn? Vanuit herkenning kan verandering ontstaan. Het aannemen en insluiten van je eigen verlieservaringen zijn belangrijke stappen naar meer vrijheid voor zowel ouder als kind. 

Onderwerpen die aan bod komen:
Perspectief: kind van mijn ouders of ouder van mijn kind?
Wat staat er in de schaduw cq. hoe saboteer ik?
Mijn & dijn; thuisbrengen wat thuishoort 

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

De training is gericht op ervaren. Aan de hand van opstellingsoefeningen ervaar je hoe een systemische kijk op verlieservaringen ouder en kind meer vrij maakt. Je vergaart bewustzijn over hoe projectie op het kind in z'n werk gaat en maakt een begin met het aannemen van je eigen verliezen. Theorie, oefeningen en persoonlijke ervaringen wisselen elkaar af. Je leert je eigen bewegingen beter kennen en doet tegelijkertijd ervaring op hoe dit in te zetten in je professionele omgeving.

Materiaal

Leren door ervaren; jezelf als instrument.

Trainer

Toekie van Apeldoorn is opgeleid tot psycholoog, jurist, systemisch werker en kindercoach. Ze is oprichter van de Kindercoaches en haar kennis en ervaring als mens, systemisch werker en kindercoach bundelt zij om kinderen en ouders krachtig en doeltreffend te begeleiden. Toekies gevarieerde achtergrond en haar spontaniteit gecombineerd met haar voorliefde voor kinderen resulteren in een deskundige begeleiding rechtstreeks vanuit het hart. www.dekindercoaches.nl

Pauline Allan is integratief Kinder- en Jeugdtherapeut en moeder en heeft samen met een collega (sinds 2005) een eigen praktijk. Ze assisteert Toekie. Zelf groeide zij op in een warm en veilig nest. Dit gunt zij ieder kind en iedere ouder. Uit ervaring weet zij, hoe helend systemische opstellingen voor ouder en kind kunnen werken. Ze volgt regelmatig trainingen (o.a. bij de Kindercoaches) op het gebied van Systemisch werk (opstellingen) en rouw en verlies. “Zelfontplooiing is immers goed voor je rimpels”.

INSCHRIJVEN
22 en 23 maart 2018 | In wezen ben je heel gebleven, professioneel omgaan met trauma door Gwen Timmer

Informatie

Aantal dagen: 2
Data: donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514 AX Utrecht
Trainer: Gwen Timmer
Kosten: € 390,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

Schokkende gebeurtenissen kunnen een trauma worden als ze niet goed worden verwerkt. Een trauma kan leiden tot een gevoel van onveiligheid.
Door externe triggers kunnen emoties en lichaamsreacties die gekoppeld zijn aan het trauma wakker gemaakt worden.

Onverwerkt trauma heeft grote impact op het vertrouwen in mensen, het ervaren van veiligheid, het kunnen aannemen van steun en geborgenheid en intimiteit. Het beïnvloedt de kwaliteit van belangrijke relaties: met ouders, broers en zussen, vrienden, leerkrachten. Trauma heeft effect op psychisch, emotioneel, cognitief, relationeel en gedragsniveau. Het belemmert persoonlijke ontwikkeling.

Hoe herken je als begeleider trauma bij kinderen en jongeren? Hoe kun je daar vervolgens mee omgaan?

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

Theorie, begrip en inzicht, oefeningen, persoonlijke ervaringen, reflectie en professionele attitude wisselen elkaar af.

Materiaal

Achtergrondinformatie

Begeleider
Gwen Timmer, van Praktijk Parabel, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, is therapeute, trainer, supervisor en opleider. Ze heeft haar eigen werkwijze ontwikkeld in het werken met de Axenroos. Gwen gebruikt kennis en begrippen vanuit psychodrama, systemisch werk, transactionele analyse, NLP en traumawerk. www.praktijkparabel.nl

 

INSCHRIJVEN

April 2018

5 april 2018 | De Axenroos in de praktijk - Basisdag door Gwen Timmer

Informatie

Aantal dagen: 1
Data: dinsdag 23 januari of donderdag 5 april 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514 AX Utrecht
Trainer: Gwen Timmer
Kosten: € 190,-

Inhoud training

De Stad van Axen met de Axenroos is ontwikkeld door Ferdinand Cuvelier, filosoof en psychodrama-therapeut, op basis van de Roos van Leary voor volwassenen. In de Axenroos wordt door middel van totemdieren de interactie tussen mensen verbeeld. Kinderen leren aan de hand van de eigenschappen van de dieren te herkennen hoe zij zelf reageren en handelen. De Axenroos wordt met name in Vlaanderen gebruikt bij sociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs.

De Axenroos is goed toepasbaar in het werken met clienten (jong en oud). Door de totemdieren krijgen zij inzicht in hun sociale functioneren.
Als therapeut kun je je met behulp van de Axenroos bewust worden van je eigen functioneren en overdrachtspatronen.
Het is een speels en krachtig model om inzicht te krijgen in de patronen die we bewust en onbewust in onze interactie met elkaar gebruiken.

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen
 • Kennismaking met de Stad van Axen, de interactiewijzen (Axen) en de totemdieren.
 • Onderzoek hoe verschillende door jou ingenomen Axen effect hebben op de interactie met anderen.
 • Wat gebeurt er als je die vertrouwde rollen in huidige situaties onbewust opnieuw inneemt, met name in situaties waarin je onder druk staat of waarin stress of conflicten spelen?
 • Welke inzichten levert dit je op, voor jou als therapeut en in het werk met je cliënten? 

Theoretisch kader

 • Axenroos-basisposities: boven, onder, samen, alleen, voor, tegen.
 • Axen en hun totemdieren met kernkwaliteiten en valkuilen: geven en nemen, loslaten en vasthouden, aanvallen en verzetten.
 • De dynamiek van de wederkerigheid van rollen. Grondregels.

Materiaal

Achtergrondinformatie over de krachten en valkuilen van de zes Axen van de Axenroos.

Begeleiding

Gwen Timmer van Praktijk Parabel, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, is therapeute, trainer, supervisor en opleider. Ze heeft haar eigen werkwijze ontwikkeld in het werken met de Axenroos. Gwen gebruikt kennis en begrippen vanuit psychodrama, systemisch werk, transactionele analyse, NLP en traumawerk. www.praktijkparabel.nl

Bij voldoende belangstelling start in het najaar de meerdaagse opleiding Leergang Stad van Axen.

INSCHRIJVEN
16 april 2018 | Puber- en jongerentherapie? WTF?! door Harold Sauer en Hanneke Berens

Informatie

Aantal dagen: 1
Datum: maandag 16 april 2018
Locatie: Praktijk Druppel, Meer en Duin 309 2163 HE Lisse
Trainer: Hanneke Berens en Harold Sauer
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je ‘m niet meer terug ...

Tijdens de training krijg je handvatten en ontwikkel je vertrouwen in het werken met pubers en jongeren. Je leert iets toe te voegen in gesprekken met deze boeiende, kritische en soms grillige doelgroep.

Hanneke is een ervaren jongeren- en systeemtherapeut en Harold een ervaren puber- en jongerentherapeut. Ze hebben beiden veel ervaring met jongeren die in eerste instantie niet op hulp zitten te wachten. Ze staan met passie in hun werk en mixen tijdens de training deze passie, theorie, praktijk en humor tot een sprankelend en leerzaam geheel.

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

Leren door voortdurende koppeling tussen theorie en praktijk, door te doen en te ontdekken. Je krijgt concrete handvatten waardoor je met vertrouwen met pubers en jongeren aan de slag kunt gaan.

Materiaal

De deelnemers krijgen een hand-out.

Begeleiding

Hanneke Berens is werkzaam binnen de specialistische GGZ als ouder- en systeembegeleider en is daarnaast een ervaren trainer op het gebied van GGZ, jongeren, ontwikkeling en onderwijs.

Harold Sauer werkt vanuit zijn praktijk voor integratieve psychotherapie voor pubers en jongeren, heeft een achtergrond van werken met hangjongeren, drugsverslaafde straatprostituees en is ook DJ. www.praktijkdegarage.nl


INSCHRIJVEN

Mei 2018

28 en 29 mei 2018 | Kennis maken met Jung door Ludy Hoogeveen

Informatie

Aantal dagen: 2
Datum: maandag 28 en dinsdag 29 mei 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514AX Utrecht
Trainer: Ludy Hoogeveen
Kosten: € 390,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung is de grondlegger van de Jungiaanse psychologie. Jung zag als eerste in dat er in het onbewuste van de mens een schat aan informatie en vroege verdrongen ervaringen verscholen ligt. Dit zijn zowel negatieve eigenschappen en ervaringen, als positieve kwaliteiten en nog onontdekte talenten. Als wij ons bewustzijn ontwikkelen en vergroten door deze onbewuste kanten in onszelf toe te laten en bewust te worden, kunnen wij onszelf beter leren kennen. 
 • Bewust en onbewust
 • Mannelijk en vrouwelijk
 • Klein (kind) en Groot (volwassen)

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

Ludy maakt de redelijk complexe theorie van Jung toegankelijk door eerst te laten ervaren en het daarna theoretisch te kaderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onder meer tekenen, visualisaties en dromen. 

Materiaal

De deelnemers krijgen achtergrondinformatie.
Je wordt verzocht mee te brengen:
• Een foto van jezelf waarop je jonger bent dan 12 jaar
• Je favoriete sprookje/verhaaltje dat je van vroeger kunt herinneren of dat je veel hebt voorgelezen aan je (klein)kind
• Een droom die veel indruk op je maakte

Begeleider

Ludy Hoogeveen (1955) heeft een praktijk voor therapeutische en creatieve procesbegeleiding. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring met het werken vanuit Jung en verzorgt sinds 2003 een eenjarige ervaringsgerichte opleiding. Ludy volgde de Jungiaanse opleiding bij Stichting Odrerir van Karen Hamaker. www.ludyk.info

 

INSCHRIJVEN

Juni 2018

8 juni 2018 | De impact van verlieservaringen op de relatie tussen ouder en kind door Toekie van Apeldoorn en Pauline Allan

Informatie

Aantal dagen: 1
Datum: vrijdag 8 juni 2018
Locatie: Lisse of Utrecht
Trainer: Toekie van Apeldoorn en Pauline Allan
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud

Iedereen maakt verlieservaringen mee. Of dit nu is verlies van jeugd omdat we als kind al jong oud moesten zijn of verlies op latere leeftijd door ziekte, scheiding, overlijden, etc. Verlies hoort onlosmakelijk bij leven. Niet genomen verliezen komen gemakkelijk tussen een volwassene en een kind in te staan. Herken jij, in contact met een kind, wat van jou is? Kun je onderscheid maken tussen mijn en dijn? Vanuit herkenning kan verandering ontstaan. Het aannemen en insluiten van je eigen verlieservaringen zijn belangrijke stappen naar meer vrijheid voor zowel ouder als kind. 

Onderwerpen die aan bod komen: 
 • Perspectief: kind van mijn ouders of ouder van mijn kind? 
 • Wat staat er in de schaduw cq. hoe saboteer ik? 
 • Mijn & dijn; thuisbrengen wat thuishoort.

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

De training is gericht op ervaren. Aan de hand van opstellingsoefeningen ervaar je hoe een systemische kijk op verlieservaringen ouder en kind meer vrij maakt. Je vergaart bewustzijn over hoe projectie op het kind in z'n werk gaat en maakt een begin met het aannemen van je eigen verliezen. Theorie, oefeningen en persoonlijke ervaringen wisselen elkaar af. Je leert je eigen bewegingen beter kennen en doet tegelijkertijd ervaring op hoe dit in te zetten in je professionele omgeving.

Materiaal

Leren door ervaren; jezelf als instrument.

Trainers

Toekie van Apeldoorn is opgeleid tot psycholoog, jurist, systemisch werker en kindercoach. Ze is oprichter van de Kindercoaches en haar kennis en ervaring als mens, systemisch werker en kindercoach bundelt zij om kinderen en ouders krachtig en doeltreffend te begeleiden. Toekies gevarieerde achtergrond en haar spontaniteit gecombineerd met haar voorliefde voor kinderen resulteren in een deskundige begeleiding rechtstreeks vanuit het hart. www.dekindercoaches.nl

Pauline Allan is integratief Kinder- en Jeugdtherapeut en moeder en heeft samen met een collega (sinds 2005) een eigen praktijk. Ze assisteert Toekie. Zelf groeide zij op in een warm en veilig nest. Dit gunt zij ieder kind en iedere ouder. Uit ervaring weet zij, hoe helend systemische opstellingen voor ouder en kind kunnen werken. Ze volgt regelmatig trainingen (o.a. bij de Kindercoaches) op het gebied van Systemisch werk (opstellingen) en rouw en verlies. “Zelfontplooiing is immers goed voor je rimpels”.

INSCHRIJVEN

September 2018

13 en 14 september 2018 | Ziekte in het gezin door Machteld Lavell en Tanja van Roosmalen

Informatie

Aantal dagen: 2
Datum:13 en 14 september 2018
Locatie: Lisse
Trainer: Machteld Lavell en Tanja van Roosmalen
Kosten: € 390,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud

Als kinderen te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte van hun vader of moeder, broer of zus, verliezen ze een deel van hun zorgeloosheid. Het beïnvloedt de manier waarop kinderen en jongeren opgroeien. Zij ontkennen de ziekte, nemen een zorgtaak op zich of passen zich zo goed mogelijk aan de veranderende omstandigheden aan. Kinderen en jongeren worstelen met hun gevoelens en ouders vragen zich af hoe ze hun kinderen kunnen betrekken bij de ziek(t)e.
Uit ervaring blijkt dat kinderen zich beter voelen als er open over gesproken wordt. Hierdoor voelen ze zich serieus genomen en houden ze een gevoel van geborgenheid. Kinderen en jongeren ervaren dat naast vreugde ook verdriet, angst en zorgen in het gezin met elkaar gedeeld worden. Ouders hebben vaak behoefte aan advies en ondersteuning bij hun vragen, zoals 'Wat vertellen we de kinderen?' Kinderen hebben een luisterend oor en erkenning nodig. Dit vraagt van een begeleider een goede afstemming. Soms is begeleiding voor het hele gezin zinvol, en soms individuele begeleiding van een kind of jongere.

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

Je leert
• over de impact die een ernstige ziekte in het gezin kan hebben op de ontwikkeling en beleving van kinderen en jongeren.
• ouders te ondersteunen door middel van psycho-educatie over hoe kinderen in verschillende levensfasen kunnen reageren op een ernstige ziekte van een ouder.
• specifieke begeleidingsvormen toe te passen.

Materiaal

Tijdens de training zorgen we voor een materialentafel met boeken en andere ondersteuningsmaterialen. 

Begeleiders

Machteld Lavell, van oorsprong dramadocent en werkzaam geweest als pedagogisch medewerkster in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, heeft de opleiding rouw en verliesbegeleiding gevolgd bij Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. Tevens heeft ze de vervolgopleiding bij het Land van Rouw gevolgd en de Traumatraining bij Gwen Timmer. Naast het verzorgen van trainingen begeleidt zij in haar praktijk in Bilthoven kinderen, jongeren en volwassenen met vragen over rouw en verlies. www.praktijk-helder.net

Tanja van Roosmalen is rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog, gespecialiseerd in het begeleiden bij ernstige ziekte in een gezin en bij rouw na overlijden. Haar passie voor werken met kinderen, jongeren en ouders rondom het thema ‘verlies’ is ontstaan tijdens haar werk als orthopedagoog in het Radboud UMC in Nijmegen op de afdeling kinderneurologie en kinderoncologie en als ambulant begeleider bij Partner Passend Onderwijs (voorheen: REC Rivierenland) in Nijmegen. Ze heeft Post-HBO opleiding Omgaan met Verlies Kinderen en Jongeren gevolgd en is ook werkzaam als trainer bij Land van Rouw en het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. www.lefverliesbegeleiding.nl 

Beiden zijn als trainer verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met verlies, www.omgaanmetverlies.nl

 


INSCHRIJVEN

Oktober 2018

November 2018

13 november 2018 | Spiegelschrift door Christine de Vries

Informatie

Aantal dagen: 1
Datum: 13 november 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514AX Utrecht
Trainer: Christine de Vries
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

Reflectieve schrijfvormen als creatieve manier voor professionals om je eigen handelen en functioneren te onderzoeken, ook als je nog geen ervaring met creatief schrijven hebt. Als professional is het van groot belang dat je kunt reflecteren op je eigen handelen. Schrijvend kun je het reflectieproces op creatieve wijze versterken, verdiepen en verrijken, doordat de verbinding met het innerlijke zelf (opnieuw) wordt vormgegeven en hersteld.

Werkwijze: Leren door doen en vrediepen

Door heldere opdrachten en duidelijke structuur ervaar je op creatieve en spontane manier te verwoorden wat om aandacht vraagt. De pen brengt je als vanzelf voorbij het dagelijkse denken naar die innerlijke lagen in het bewustzijn, die verrassend veel informatie, herinneringen en kennis bevatten. Zo wordt schrijven een vorm van spiegelen en krijg je zicht op wat al aanwezig is, maar nog niet de ruimte heeft gekregen om gekend te worden.

Materiaal

De deelnemers krijgen pen en papier.

Begeleiding

Christine de Vries (1963) is schrijfdocente en trainer bij Shodo
Via verpleegkunde en management in de gezondheidszorg is ze haar weg als professionele begeleider begonnen met supervisiekunde. Uiteindelijk heeft zij de kracht van systemisch werk ontdekt en heeft hierin verschillende opleidingen gevolgd. Creatief en reflectief schrijven is al 25 jaar haar favoriete werkvorm en heeft er acht (werk)boeken over geschreven. www.shodo.nl


INSCHRIJVEN

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!