Maart 2019

14-3-2019 | 1e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie VOL
Informatie over de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie VOL

Op 14 maart 2019 starten we met de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie, speciaal bedoeld en bestemd voor (Integratieve) Kindertherapeuten die zich hierin willen scholen. Pubers en jongeren komen vaak met veel heftiger problematiek dan kinderen in de basisschoolleeftijd. De Specialisatie is erop gericht om mensen met een gedegen therapeutische achtergrond te informeren over de thema's van deze specifieke leeftijdsgroep en de attitude die als professional wenselijk is. Of, zoals ervaren jongerentherapeut en een van de trainers Harold Sauer zegt:

"Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je hem niet meer terug....."

De onderwerpen zijn o.a. identiteit, seksualiteit, verslaving, suicide, problemen in het gezin, burn out en stress. Naast Harold zullen Hanneke Berens en Marjo Vermeulen trainingen gaan leiden en willen we werken met ervaringsdeskundigen. De specialisatie wordt afgesloten dmv opdrachten; er vindt geen examen plaats. De specialisatie is voor drie jaar geaccrediteerd door de SKB. Dit betekent dat de VIT een licentie verleent aan kindertherapeuten die lid zijn van de VIT en met goed gevolg de opleiding afgerond hebben.

De data, de lesplaats en de (voorlopig geraamde) kosten zijn:

Data: 1e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie (zit al vol) 
We starten met een tweedaagse.
Lesdag 1 en 2: donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
Lesdag 3:  vrijdag 12 april 2019
Lesdag 4:  vrijdag 17 mei 2019
Lesdag 5:  vrijdag 14 juni 2019
Lesdag 6:  vrijdag 13 september 2019
Lesdag 7:  vrijdag 4 oktober 2019

De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Lesplaats
Rosenstock Huessyhuis, Hagenstraat 10, in het centrum van Haarlem

Kosten
€ 1365,- inclusief een (zoveel mogelijk biologische) verwenlunch op de lesdagen

INSCHRIJVEN

Februari 2019

Mei 2019

14 en 21-5-2019 | Systemisch schrijvend je plek verkennen Christine de Vries

Informatie

Doelgroep: speciaal voor professionele begeleiders
Aantal dagen: 2
Datum: dinsdag 14 en 21 mei 2019 
Locatie: Rosenstock Huessyhuis, Hagestraat 10 in het centrum van Haarlem
Trainer: Christine de Vries
Kosten: € 390,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide - veelal biologische - lunch)

Inhoud: 

Welke plek neem jij als begeleider in? Hoe ervaar jij jouw plek? Hoe ga je om met verantwoordelijkheden en grenzen in jouw werk? Wanneer jij bewust je plek als begeleider inneemt, schep je een veilige ruimte voor de client om zelf te ontdekken wat wezenlijk is. Wanneer je stevig op je plek staat ervaar je rust, kracht en opent er zich in jou de ruimte om af te stemmen op wat gevraagd wordt en wat werkelijk behulpzaam is.

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

Systemisch schrijven is een creatieve werkvorm die door Christine de Vries (Shodo) is ontwikkeld. De meest bekende vorm van systemisch werk noemt men “familieopstelling”, waarbij de onderlinge relaties van familieleden zichtbaar en ervaarbaar worden door hen in de ruimte op te stellen in wat wel genoemd wordt: het lege midden of het wetende veld.
Christine de Vries heeft ontdekt dat de lege bladzijde in een dagboek ook kan functioneren als een “wetend veld”,  waar het (familie)systeem in kan worden verkend, onderzocht en ervaren. Door zonder oordeel de beweging van de pen te volgen, kom je als vanzelf bij wat gekend wil worden in onszelf én in het (familie)systeem waar we deel van uit maken.
We maken allemaal deel uit van een aantal systemen, zoals gezin, familie, vriendenkring, werk etc. waarin we een plek hebben gekregen en/of ingenomen. Dat is onze basis en vanuit die plek geven we ons leven vorm, nemen we besluiten en openen of sluiten ons hart in relaties met anderen en onszelf. Pas wanneer we echt onze eigen plek innemen komen we tot bloei en zijn we in vrijheid met elkaar verbonden.
Tijdens deze twee trainingsdagen maak je kennis met systemisch schrijven en verken je op creatieve en speelse manieren jouw plek als begeleider t.o.v. cliënten en collega’s. Gaandeweg ontdek je de kracht van de eigen plek en hoe je hier gebruik van kunt maken in privé- en werkrelaties.
Vooraf is ervaring met systemisch werk of schrijven niet noodzakelijk om te kunnen deelnemen.

Trainer: 

Christine de Vries (1963) heeft systemisch schrijven ontwikkeld. Zij heeft tal van opleidingen gevolgd in professionele communicatie en systemisch werk bij Phoenix Opleidingen en Bert Hellinger Instituut. Ze is tevens auteur van negen boeken over de weg van creatief en reflectief schrijven. www.shodo.nl INSCHRIJVEN

Oktober 2019

3-10-2019 | Kind in beeld, verwerking van trauma volgens Bruce Perry

Informatie

Doelgroep: professionals werkzaam met kinderen, in hulpverlening en op school
Aantal dagen: 6
Data: donderdag  3-10-2019, 31-10-2019, 21-11-2019, 16-1-2020, 6-2-2020 en 5-3-2020 van 10-17 uur
Locatie: Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem
Trainers: Linda Wennekers en Linda Gielen
Kosten: € 1175,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud

De cursus Kind in Beeld is bedoeld voor iedereen die met kinderen werkt of hier speciaal in geïnteresseerd is. Door te kijken door de bril van het Neurosequentieel Model van Bruce Perry krijg je inzicht in hoe trauma werkt. Ook als je een niet therapeutische achtergrond hebt, kun je met de model aan de gang om trauma te herkennen en het kind te helpen met de verwerking hiervan. 

De cursus is erop gericht om professionals praktische handvatten te geven om het kind achter het overlevingsgedrag van het trauma aan te spreken en het kind weer in beeld te krijgen. Of, zoals Bruce Perry zegt in zijn boek ‘De jongen die opgroeide als hond’

“De lessen die ik van deze kinderen heb geleerd, zijn belangrijk voor iedereen. Om het verschijnsel trauma te begrijpen, moeten we snappen hoe het geheugen werkt. Om te begrijpen hoe kinderen genezen, moeten we begrijpen hoe ze leren lief te hebben, hoe ze omgaan met uitdagingen, hoe stress van invloed is op hen. En door de destructieve invloed te zien die geweld en dreiging hebben op het vermogen om lief te hebben en te werken, kunnen we onszelf beter leren kennen en de mensen in onze omgeving, en vooral de kinderen, koesteren.”

Aan bod komen o.a. het Neurosequentieel Model voor Therapie, traumabeleving en traumawerking, belang en betekenis van spel en spelen en het belang van een therapeutisch web.

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

In de actieve lessen proberen we een brug te slaan tussen de hersenwetenschap en de professionele praktijk. Je wordt geprikkeld en uitgedaagd om zelf na te denken en zelf op zoek te gaan naar toepassingen in de praktijk.

Trainers

Linda Wennekers heeft de PABO gedaan en daarna de opleiding voor Integratieve Kindertherapie gevolgd aan de NAvP. Sindsdien heeft ze haar eigen kindertherapiepraktijk. In 2015 studeerde ze af als Jungiaans analytisch therapeut. Ze is medeorganisator van het Congres Netwerk Kindertherapeuten en heeft de opleiding van Bruce Perry gevolgd aan de Child Trauma Academy. Het Neurosequentieel Model van Bruce Perry vormt voor Linda de basis voor het werken met kinderen op een school met ex-asielzoekers kinderen. 


Linda Gielen is afgestuurd als cultureel antropoloog en werkte jarenlang in de interculturele psychiatrie als beleidsmedewerker.  Daarnaast heeft zij zich ontwikkeld tot trainer en docent op het gebied van interculturele communicatie waarbij communicatie met migrantengroepen haar bijzondere interesse heeft. Momenteel is zij, naast haar baan bij de GGD Kennemerland, bezig met het opstarten van een eigen bedrijf, gericht op het bevorderen van een (inter-) cultureel  bewustzijn bij kinderen en professionals en het stimuleren van betekenisvolle interculturele ontmoetingen. 


INSCHRIJVEN

September 2019

26-9-2019 | 2e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie
Informatie over de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie

Op 26 september 2019 start de 2e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie, speciaal bedoeld en bestemd voor (Integratieve) Kindertherapeuten die zich hierin willen scholen. Pubers en jongeren komen vaak met veel heftiger problematiek dan kinderen in de basisschoolleeftijd. De Specialisatie is erop gericht om mensen met een gedegen therapeutische achtergrond te informeren over de thema's van deze specifieke leeftijdsgroep en de attitude die als professional wenselijk is. Of, zoals ervaren jongerentherapeut en een van de trainers Harold Sauer zegt:

"Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je hem niet meer terug....."

De onderwerpen zijn o.a. identiteit, seksualiteit, verslaving, suicide, problemen in het gezin, burn out en stress.
Naast Harold zullen Hanneke Berens en Marjo Vermeulen trainingen gaan leiden en willen we werken met ervaringsdeskundigen. De specialisatie wordt afgesloten dmv opdrachten; er vindt geen examen plaats.
We zijn geaccrediteerd door de SKB. Dit betekent ook dat de VIT een licentie verleent aan kindertherapeuten die lid zijn van de VIT en met goed gevolg de opleiding afgerond hebben.

De data, de lesplaats en de (voorlopig geraamde) kosten zijn:

Data: 
We starten met een tweedaagse.
Lesdag 1 en 2: donderdag 26 en vrijdag 27 september 2019
Lesdag 3:  vrijdag 1 november 2019
Lesdag 4:  vrijdag 29 november 2019
Lesdag 5:  vrijdag 17 januari 2020
Lesdag 6:  vrijdag 13 maart 2020
Lesdag 7:  vrijdag 17 april 2020

De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Lesplaats
Rosenstock Huessyhuis, Hagenstraat 10, in het centrum van Haarlem

(voorlopig geraamde) Kosten
€ 1365,- inclusief een (zoveel mogelijk biologische) verwenlunch op de lesdagen

INSCHRIJVEN

Januari 2020

30-1-2020 | 3e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie
Informatie over de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie

Op 30 januari 2020 start de 3e Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie, speciaal bedoeld en bestemd voor (Integratieve) Kindertherapeuten die zich hierin willen scholen. Pubers en jongeren komen vaak met veel heftiger problematiek dan kinderen in de basisschoolleeftijd. De Specialisatie is erop gericht om mensen met een gedegen therapeutische achtergrond te informeren over de thema's van deze specifieke leeftijdsgroep en de attitude die als professional wenselijk is. Of, zoals ervaren jongerentherapeut en een van de trainers Harold Sauer zegt:

"Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je hem niet meer terug....."

De onderwerpen zijn o.a. identiteit, seksualiteit, verslaving, suicide, problemen in het gezin, burn out en stress.
Naast Harold zullen Hanneke Berens en Marjo Vermeulen trainingen gaan leiden en willen we werken met ervaringsdeskundigen. De specialisatie wordt afgesloten dmv opdrachten; er vindt geen examen plaats.
We zijn geaccrediteerd door de SKB. Dit betekent ook dat de VIT een licentie verleent aan kindertherapeuten die lid zijn van de VIT en met goed gevolg de opleiding afgerond hebben.

De data, de lesplaats en de (voorlopig geraamde) kosten zijn:

Data: 
We starten met een tweedaagse.
Lesdag 1 en 2: donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 
Lesdag 3:  vrijdag 6 maart 2020
Lesdag 4:  vrijdag 3 april 2020
Lesdag 5:  vrijdag 15 mei 2020
Lesdag 6:  vrijdag 11 september 2020
Lesdag 7:  vrijdag 2 oktober 2020

De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Lesplaats
Rosenstock Huessyhuis, Hagenstraat 10, in het centrum van Haarlem

Kosten
€ 1395,- inclusief een (zoveel mogelijk biologische) verwenlunch op de lesdagen

INSCHRIJVEN

September 2020

September 2020 | Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie voor therapeuten die werken met volwassenen
Informatie over de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie voor therapeuten die werken met volwassenen

Op veler verzoek starten we in september 2020 met de Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie, speciaal bedoeld en bestemd voor (Integratieve) therapeuten die met volwassenen werken en die zich hierin willen scholen. De Specialisatie is erop gericht om mensen met een gedegen therapeutische achtergrond te informeren over de thema's van deze specifieke leeftijdsgroep en de attitude die als professional wenselijk is. Of, zoals ervaren jongerentherapeut en een van de trainers Harold Sauer zegt:

"Een puber of jongere met een bak aan problemen komt je praktijk binnen. Hoe maak je contact? Wat doe je? Je krijgt maar één kans, anders zie je hem niet meer terug....."

De onderwerpen zijn o.a. identiteit, seksualiteit, verslaving, suicide, problemen in het gezin, burn out en stress. Naast Harold zullen Hanneke Berens en Marjo Vermeulen trainingen gaan leiden en willen we werken met ervaringsdeskundigen. De specialisatie wordt afgesloten dmv opdrachten; er vindt geen examen plaats. De specialisatie is voor drie jaar geaccrediteerd door de SKB. Dit betekent dat de VIT een licentie verleent aan de kindertherapeuten die met goed gevolg de opleiding afgerond hebben.

De data, de lesplaats en de (voorlopig geraamde) kosten zijn:

Data Specialisatie Integratieve Puber- en Jongerentherapie voor therapeuten die werken met volwassenen
We starten (vermoedelijk) in september 2020 met een tweedaagse. Data volgen zo spoedig mogelijk. De lesdagen zijn, ongeveer een keer per maand op vrijdag.

De lestijden zijn van 10:00 tot 17:00 uur.

Lesplaats
Rosenstock Huessyhuis, Hagenstraat 10, in het centrum van Haarlem

Kosten
€ 1395,- inclusief een (zoveel mogelijk biologische) verwenlunch op de lesdagen

INSCHRIJVEN

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Lees voordat je je aanmeldt eerst onze privacyverklaring.